Vi alla har våra specialiteter, även lärare och elever. Men tyvärr så uppstår det problem och frustrationer i mycket av det vi gör, vilket orsakar att vi spenderar tid på saker vi inte bör spendera tid på.

Visst vore det bäst att lösa dessa problem och frustrationer så vi kan spendera värdefull tid på vad vi är experter på?

Statistik visar redan att de flesta elever känner att de klarar av kunskapskraven, men betyder det att vi inte kan frigöra mer tid för att uppnå bättre resultat?

Under senaste läsåret var det totalt 138 000 lärare, vilket är ett nummer som eventuellt är på uppgång. Om alla dessa lärare kunde frigöra onödig tid så skulle lärarnas produktivitet öka och elevernas inlärning bli ännu mer effektiv.

Hur du tar skolvardagen digitalt

Självklart kan det uppstå problem när du byter rutiner i en skola, men detta är något Infomentor har tänkt på.

För att kunna göra det så enkelt som möjligt så finns det hjälp på plats. Du förtjänar hjälpen att frigöra tid på ett smärtlöst och bekvämt sätt. Ta skolvardagen in i det digitala och satsa på en mer produktiv framtid. En framtid för elever, lärare, och rektorer samtidigt.