Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt innebär att du som bor där äger rätten att bo i bostaden. Däremot äger bostadsrättsföreningen ofta själva huset eller husen. Alltså spelar det ingen roll vad det är för sorts hus det är fråga om. Något som kan bli aktuellt oavsett bostadsformen är eventuella renoveringar, utbyggnader eller installationer.

Avtal med entreprenör

När det kommer till entreprenadavtal finns vissa valmöjligheter. Parterna kan välja mellan ab 04 och abt 06. Vilken som blir aktuell beror på vilken sorts entreprenad som är aktuell. Är det fråga om en utförandeentreprenad eller en totalentreprenad? Det är en central fråga som måste svaras på och svaret finns i vad det är för arbete som ska utföras.

Tillämplig lag varierar

Vem kunden är avgör valet av lag. När det kommer till bostadsrätter och de byggnader som de finns inom finns två möjliga kunder, bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättsföreningen är en förening och således en juridisk person. Vi kan alltså inte tillämpa konsumenttjänstlagen (KtjL) i det fallet. Är det däremot bostadsrättsinnehavaren som beställer entreprenaden kan vi tillämpa den lagen. Anledningen till att tillämpa KtjL är att den lagen är mer förmånlig för den som beställer entreprenaden.